charyzmat opiekuńczo – leczniczy

jak realizujemy swoją misję...

fundacjaelzbietanki
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka w Cieszynie od wielu lat realizuje w Polsce charyzmat opiekuńczo – leczniczy. W obecnym miejscu – na Wzgórzu Bobreckim – jest on realizowany od 110 lat. Działania, które są podejmowane, mają służyć ludziom chorym i całej społeczności Śląska Cieszyńskiego, a realizowane są w oparciu o charyzmat elżbietański i z pełnym zawierzeniem pracy oraz prowadzonych dzieł Bożej Opatrzności. Dzięki odzyskiwanym stopniowo od Szpitala Śląskiego pomieszczeniom, od 2011 roku do marca 2013 roku – kiedy to ostatnie oddziały Szpitala opuściły budynek Zgromadzenia, po przeprowadzeniu gruntownego remontu, możliwe było uruchomienie w Cieszynie nowego Dzieła. Jest to, założona przez Siostry Elżbietanki w 2011 roku, Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie, która specjalizuje się w leczeniu i opiece długoterminowej. Posiadamy 2 oddziały stacjonarne, całodobowe:

59 – łóżkowy oddział opiekuńczo- leczniczy dla przewlekle chorych oraz,

21 – łóżkowy oddział opiekuńczy dla pacjentów chorych psychicznie.

Od września 2011 roku realizujemy umowę zawartą z ŚOW NFZ w Katowicach w zakresie opieki i leczenia pacjentów przewlekle chorych, w tym chorych psychicznie.

Rok 2011 i 2012 to czas intensywnych prac remontowo – modernizacyjnych, dofinansowany częściowo z WFOŚ, zarówno jako dotacja, jak i pożyczka. Dzięki temu możliwa była wymiana okien, grzejników i unowocześnienie kotłowni. Dodatkowo wyburzona została stara spalarnia odpadów, a także wyremontowano dawną Izbę Przyjęć. Dzięki temu powstały nowoczesne gabinety lekarskie oraz pomieszczenia administracyjne. W latach 2013-2018 prowadziliśmy usługi medyczne dla pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi w oddziale dziennym, gdzie prowadzone były zajęcia rehabilitacyjno -terapeutyczne. Częściowe dofinansowanie w tym zakresie uzyskaliśmy od władz samorządowych miasta Cieszyna.

Uruchomiliśmy także Dział Rehabilitacji, z którego korzystają zarówno obecni pacjenci Fundacji, jak i osoby prywatne, które będą chciały wziąć udział w zajęciach rehabilitacyjnych. Nasza oferta obejmuje m.in. ćwiczenia ruchowe, masaż leczniczy, terapię prądami. Wszystko to dzieje się dzięki naszym współpracownikom – lekarzom, psychologom, pielęgniarkom, terapeutom, fizjoterapeutom, opiekunkom medycznym. Pacjenci korzystają ze smacznej, domowej kuchni prowadzonej przez Siostry. Ważnym elementem terapii pacjentów jest możliwość rekreacji na wolnym powietrzu w parku klasztornym pozbawionym barier architektonicznych. Początek 2014 roku zaowocował uruchomieniem placówki zapewniającej odpłatną całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku, pod nazwą Dom Opieki ”Kana”. Ponadto w strukturach Fundacji św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie odnalazł swe miejsce Rodzinny Dom Pomocy w Tarnawie prowadzony przez Siostry Elżbietanki, a od 2018r. dzięki pozyskanym funduszom unijnym udało się nam otworzyć Dzienny Dom Opieki TABOR dla seniorów z terenu miasta Cieszyn.