sprawozdania naszej fundacji

poniżej przedstawiamy sprawozdania Fundacji Św. Elżbiety

Dbając o transparentność działalności i zaufanie społeczne udostępniamy szczegółowe sprawozdania merytoryczne i finansowe.
Każdego roku przeprowadzana jest także kontrola sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, z której raporty również publikujemy.

Sprawozdania Fundacji dostępne są pod poniższym adresem:

http://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/