Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM
Rodzinny Dom Pomocy w Tarnawie

Rodzinny Dom Pomocy im. Matki Apolonii w Tarnawie jest przeznaczony dla kobiet powyżej 60 roku życia, które w czasie przyjęcia uzyskały co najmniej 45 pkt. w skali Barthel.

Dom nie obejmuje swoją opieką kobiet ze stwierdzoną chorobą psychiczną i chorobą nowotworową.

 

Dom działa na mocy umowy zawartej z Gminą Sędziszów określającej zasady prowadzenia Rodzinnego Domu Pomocy w Tarnawie.

Decyzję o skierowaniu do RDP wydaje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.

Pobyt w Domu jest odpłatny na podstawie odrębnej decyzji wydawanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Dom posiada 7 miejsc, w pokojach jedno- i dwuosobowych i jest całkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

RDP zapewnia swoim mieszkankom warunki mieszkaniowe łącznie z dostępem do usług opiekuńczych oraz lekarsko-pielęgniarskich możliwych w zakresie Domu.

Opiekę nad mieszkankami sprawuje wykwalifikowany personel.

———————–

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem:

Rodzinny Dom Pomocy w Tarnawie: 519-512-932,

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie: 41 38 12 169

 

Skip to content