Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM
Oddział Opiekuńczo – Leczniczy

Wskazaniem do przyjęcia pacjenta do Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego dla dorosłych są choroby przewlekłe, wymagające całodobowej i kompleksowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej oraz rehabilitacji. Obejmujemy opieką chorych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania i leczenia, ale ze względu na stan zdrowia i stopień niesprawności nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym.

 

Kierowanie do oddziału opiekuńczo – leczniczego Centrum Medycznego Sióstr Elżbietanek odbywa się zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia:
w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych; w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz z przepisami normowanymi Zarządzeniami Prezesa NFZ.

Skip to content