Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM
Oddział Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny

W Oddziale Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym obejmujemy opieką pielęgnacyjną i leczymy chorych z zaburzeniami zachowania. Pacjentami są osoby z rozpoznanymi zespołami otępiennymi oraz innymi chorobami psychicznymi
nie wymagającymi leczenia szpitalnego.

Kierowanie do oddziału opiekuńczo – leczniczego psychiatrycznego Centrum Medycznego Sióstr Elżbietanek odbywa się zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia:
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz z przepisami normowanymi Zarządzeniami Prezesa NFZ.

Skip to content