Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM
Dom Opieki ”Kana”

Dom Opieki ”Kana” jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
i osobom w podeszłym wieku. Działa w oparciu o zezwolenie Wojewody Śląskiego – Decyzja Nr PSII.9423.27.2013 z dnia
20 listopada 2013 roku. Dom posiada 21 miejsc, w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Mieszkańcami Domu Opieki ”Kana” opiekują się opiekunowie, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz terapeuta zajęciowy. Wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarską, dostęp do psychologa oraz pracownika socjalnego. Odpłatność za pobyt w Domu realizowana jest w ramach indywidualnej umowy zawartej pomiędzy kierownikiem Domu a mieszkańcem lub jego przedstawicielem ustawowym, w oparciu
o cennik świadczeń udzielanych w Fundacji św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie.

Kontakt z ośrodkiemSkip to content