Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM
By umieć być w swoim wieku

 

Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej realizowała w miesiącach od czerwca do listopada Projekt Aktywni+ dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wzięli w nim udział zarówno seniorzy, jak i dzieci oraz osoby w średnim wieku. Projekt zakładał integrację międzypokoleniową w ramach różnych aktywności takich jak wspólne warsztaty, wycieczki czy imprezy integracyjne. Wymiana doświadczeń była ubogaceniem dla wszystkich i czasem dobrych i ciekawych aktywności.

zobacz podobne

Skip to content