FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
W CIESZYNIE
                            A-   A+          
Informacja:
Tel: (33) 852-80-79
                       


Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM

  Zapytanie Ofertowe - Remont

„Dostosowanie budynku służącego do realizacji usług społecznych – dzienny dom opieki wraz z otoczeniem przy ulicy Katowickiej w Cieszynie”

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:
  1. ogloszenie w Bazie Konkurencyjnosci _1208 (25.08.2020r.)
  2. Projekt budowlany
  3. Przedmiar robót
  4. załącznik nr 1 formularz ofertowy
  5. załącznik nr 2 wzór umowy
  6. załącznik nr 3 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
  7. załącznik nr 4 oświadczenie o braku powiązań
  8. załącznik nr 5 wzór wykazu osób
  9. załącznik nr 6 wzór wykazu robót
  10. zaproszenie do złożenia oferty 25.08.2020rFUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
ul. KATOWICKA 1, 43-400 CIESZYN
tel: (33) 852-80-79
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
NIP: 548-264-45-59, REGON: 241967971,  KRS 0000388684
KONTO: WBK BANK ZACHODNI - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000


PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozliczenie PIT z PITax.pl