FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
W CIESZYNIE
                                             
Informacja:
Tel: (33) 852-80-79

Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM

Wolontariat

Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy - miłość do drugiego człowieka.
José Ortega y Gasset


   Od początku istnienia naszej Fundacji, przykładaliśmy szczególną uwagę do idei wolontariatu.
Wolontariat pozwala na wykorzystania własnych umiejętności oraz zainteresowań i podzielenie się nimi z innymi ludźmi. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i bez wynagrodzenia chce pomagać podopiecznym naszej Fundacji, wszędzie gdzie taka pomoc jest potrzebna. Zapraszamy do współpracy wszystkich, w szczególności młodzież, która chciałaby wyrazić gotowość do działania na rzecz naszych pacjentów.
   Codzienna praca z pacjentem czyli np. udział w terapii zajęciowej, w zajęciach muzycznych, plastycznych, czytaniu, pomoc podczas spacerów z pacjentami, pomoc przy wydawaniu posiłków to jedna strona wolontariatu, ale też codzienne czynności pomagające naszej Fundacji w organizacji pracy, czyli przykładowo prace porządkowe w ogrodzie, praca w biurze, pomoc przy remontach, ale też propagowanie wśród innych idei wolontariatu.
   Planujemy nasze działania poszerzyć o działalność edukacyjną zarówno dla młodzieży, którą chcemy poprosić
o zaangażowanie się w pomoc innym i wskazanie im sensu takiej pracy, ale też chcielibyśmy organizować spotkania z rodzinami naszych pacjentów, co pozwoliłoby nam poszerzyć krąg osób życzliwych naszej Fundacji, a przy tym pozwoliłoby wesprzeć ich w swoim towarzyszeniu chorobie osoby bliskiej.
   W lipcu 2013 roku otwarliśmy nowy oddział dzienny dla pacjentów, którzy cierpiąc z powodu niepełnosprawności czy to fizycznej, czy psychicznej potrzebują wsparcia w wielu obszarach. W oddziale odbywają się zajęcia rehabilitacyjno
- terapeutyczne, a prace plastyczne wykonywane przez naszych pacjentów ozdabiają już nie tylko nasze oddziały.

5 grudnia to Światowy Dzień Wolontariusza.

FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
ul. KATOWICKA 1, 43-400 CIESZYN
tel:(33) 852-80-79
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
NIP: 548-264-45-59, REGON: 241967971,  KRS 0000388684
KONTO: WBK BANK ZACHODNI - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000