FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
W CIESZYNIE
                                             
Informacja:
Tel: (33) 852-80-79

Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM

Pomóż Nam


''Radosnego dawcę miłuje Bóg'' /2 Kor 9,7/

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą dla naszej Fundacji prosimy o darowizny na konto:
WBK BANK ZACHODNI - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000

Każda złotówka jest dla nas ważna i zostanie wykorzystana dla potrzeb naszych pacjentów.


Cieszymy się, że w tym roku 4 listopada 2013r. - nasza Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego,
co pozwala chętnym do udzielenia nam pomocy, w ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego (PIT),
złożyć wniosek o przekazanie na rachunek Fundacji kwoty nieprzekraczającej 1% obliczonego podatku dochodowego.
Złożenie wniosku następuje poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki formularza PIT za dany rok podatkowy.
Prosimy zapamiętać nasz numer KRS 0000388684, który należy wpisać do formularza PIT.

Wszystkim już teraz bardzo dziękujemy.

FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
ul. KATOWICKA 1, 43-400 CIESZYN
tel:(33) 852-80-79
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
NIP: 548-264-45-59, REGON: 241967971,  KRS 0000388684
KONTO: WBK BANK ZACHODNI - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000