FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
W CIESZYNIE
                                             
Informacja:
Tel: (33) 852-80-79

Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM

   Wskazaniem do przyjęcia pacjenta do Oddziału Opiekuńczo - Leczniczego dla dorosłych są choroby przewlekłe, wymagające całodobowej i kompleksowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej oraz rehabilitacji. Obejmujemy opieką chorych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania i leczenia, ale ze względu na stan zdrowia i stopień niesprawności nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym.

  Kierowanie do oddziału opiekuńczo - leczniczego Centrum Medycznego Sióstr Elżbietanek odbywa się zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia:
w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych; w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz z przepisami normowanymi Zarządzeniami Prezesa NFZ.


PONIŻEJ DOSTĘPNE SĄ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ OGÓLNY:

 Wniosek o wydanie skierowania.doc  Wniosek o wydanie skierowania.pdf
 Karta kwalifikacji Barthel.doc  Karta kwalifikacji Barthel.pdf
 Skierowanie.doc  Skierowanie.pdf
 Wywiad pielęgniarski, zawiadczenie.doc  Wywiad pielęgniarski, zawiadczenie.pdf
 Notatka - dane pacjenta.doc  Notatka - dane pacjenta.pdf
 Oświadczenie ZOL.doc  Oświadczenie ZOL.pdf
 Procedura przyjęcia.doc  Procedura przyjęcia.pdf

  • descriptiondescription
  • description
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription

FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
ul. KATOWICKA 1, 43-400 CIESZYN
tel: (33) 852-80-79
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
NIP: 548-264-45-59, REGON: 241967971,  KRS 0000388684
KONTO: WBK BANK ZACHODNI - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000