FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
W CIESZYNIE
                                             
Informacja:
Tel: (33) 852-80-79

Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM

    W Oddziale Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym obejmujemy opieką pielęgnacyjną i leczymy chorych z zaburzeniami zachowania. Pacjentami są osoby z rozpoznanymi zespołami otępiennymi oraz innymi chorobami psychicznymi
nie wymagającymi leczenia szpitalnego.
Kierowanie do oddziału opiekuńczo - leczniczego Centrum Medycznego Sióstr Elżbietanek odbywa się zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego


- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

oraz z przepisami normowanymi Zarządzeniami Prezesa NFZ.


PONIŻEJ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY:

 Skierowanie.doc  Skierowanie.pdf
 Wywiad pielęgniarski, zaświadczenie.doc  Wywiad pielęgniarski, zaświadczenie.pdf
 Informacje.doc  Informacje.pdf
 Oświadczenie ZOL.doc  Oświadczenie ZOL.pdf
 Notatka - dane pacjenta.doc  Notatka - dane pacjenta.pdf

  • descriptiondescription
  • description
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription

FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
ul. KATOWICKA 1, 43-400 CIESZYN
tel:(33) 852-80-79
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
NIP: 548-264-45-59, REGON: 241967971,  KRS 0000388684
KONTO: WBK BANK ZACHODNI - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000