FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
W CIESZYNIE
                                             
Informacja:
Tel: (33) 852-80-79

Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM
  W lipcu 2013 r. uruchomiliśmy dla pacjentów nowy oddział - Dzienny Oddział Psychogeriatryczny.

Odbywają się tam zajęcia terapeutyczne, ćwiczenia rehabilitacyjne skierowane w szczególności do osób powyżej 60 roku życia z zaburzeniami psychicznymi.

Jeśli zatem jesteś osobą niepełnosprawną, bądź opiekujesz się osobą z zaburzeniami psychicznymi i potrzebujesz informacji, pomocy w zakresie:
 • utrzymania sprawności ruchowej,
 • znajomości choroby, jej objawów i sposobów leczenia,
 • zasad postępowania z osobą chorą, niepełnosprawną, odżywiania, pielęgnacji,
 • radzenia sobie z obciążeniami wynikającymi z niepełnosprawności
  to zgłoś się do naszej Fundacji.
  Dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miasta, możemy zapewnić naszym pacjentom profesjonalną opiekę: rehabilitację, terapię zajęciową, spotkania z psychologiem.
  Uczymy, rozwijamy i podtrzymujemy umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, a pracując w zespole utrwalamy pozytywne postawy społeczne naszych podopiecznych.

  Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem, a bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 8528079.
  
 • descriptiondescription
 • description
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
 • descriptiondescription
FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
ul. KATOWICKA 1, 43-400 CIESZYN
tel:(33) 852-80-79
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
NIP: 548-264-45-59, REGON: 241967971,  KRS 0000388684
KONTO: WBK BANK ZACHODNI - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000