FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
W CIESZYNIE
                                             
Informacja:
Tel: (33) 852-80-79

Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM

Dom Opieki "KANA"

  Dom Opieki ''Kana'' jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
i osobom w podeszłym wieku. Działa w oparciu o zezwolenie Wojewody Śląskiego - Decyzja Nr PSII.9423.27.2013 z dnia
20 listopada 2013 roku. Dom posiada 21 miejsc, w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych. Mieszkańcami Domu Opieki ''Kana'' opiekują się opiekunowie, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz terapeuta zajęciowy. Wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarską, dostęp do psychologa oraz pracownika socjalnego. Odpłatność za pobyt w Domu realizowana jest w ramach indywidualnej umowy zawartej pomiędzy kierownikiem Domu a mieszkańcem lub jego przedstawicielem ustawowym, w oparciu
o cennik świadczeń udzielanych w Fundacji św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie.
  Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 852-80-79.
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
ul. KATOWICKA 1, 43-400 CIESZYN
tel: (33) 852-80-79
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
NIP: 548-264-45-59, REGON: 241967971,  KRS 0000388684
KONTO: WBK BANK ZACHODNI - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000