FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
W CIESZYNIE
                                             
Informacja:
Tel: (33) 852-80-79

Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM

Historia i zakres działalności


   Historia Fundacji jest ściśle związana z historią Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka
w Cieszynie.
Charyzmat elżbietański (czytaj więcej...) przekazywany jest bowiem w wielu Dziełach (czytaj więcej...) realizowanych przez Siostry. Jednym z nich było powołanie 12 maja 2011 roku Fundacji św. Elżbiety Węgierskiej, która prowadząc Centrum Medyczne
i Ośrodek Medyczny Sióstr Elżbietanek, kontynuuje w dzisiejszych czasach pomoc potrzebującym i chorym.

    W Centrum Medycznym w dwóch oddziałach: opiekuńczo-leczniczym i opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym realizowana jest misja: „Z sercem i profesjonalnie czynimy człowieka szczęśliwym”. To miejsce, które zapewnia pacjentom leczenie, pielęgnację, rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, psychoterapię. Ośrodek Medyczny realizuje specjalistyczne porady lekarskie, rehabilitację oraz opiekę dzienną dla pacjentów niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

    W tych wszystkich działaniach Siostry, wraz z współpracownikami świeckimi, starają się łączyć to, co pokazuje nam historia Zgromadzenia, czyli bogactwo elżbietańskiego charyzmatu wraz z wrażliwością i miłością chrześcijańską oraz nowoczesną opiekę medyczną.
   Na wzór patronki Zgromadzenia - św. Elżbiety Węgierskiej, w Fundacji możemy obserwować realizację przesłania:
''służyć znaczy królować''.

  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
  • descriptiondescription
FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
ul. KATOWICKA 1, 43-400 CIESZYN
tel: (33) 852-80-79
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
NIP: 548-264-45-59, REGON: 241967971,  KRS 0000388684
KONTO: WBK BANK ZACHODNI - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000