FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
W CIESZYNIE
                                             
Informacja:
Tel: (33) 852-80-79
                       


Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM

  Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 lipca 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWSL 2014-2020 pn.:
„Dzienny Dom Opieki TABOR”.
      - Wartość projektu: 938 520,55 zł
      - Dofinansowanie z UE: 797.742,47 zł
      - Wkład własny: 65 696,44 zł

  Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Opieki (DDO) w Cieszynie na ul. Katowickiej 1 dla 30 osób niesamodzielnych w wieku 60+ z terenu Cieszyna. DDO jest czynny we wszystkie dni robocze w godz. 7:30-15:30. Uczestnikom projektu zapewniamy transport z miejsca zamieszkania do/z DDO, wyżywienie w postaci 2 posiłków dziennie dostosowane do indywidualnych diet oraz szereg zajęć integracyjnych, ruchowych, kulturalnych, edukacyjnych, itp. w tym wycieczki poza DDO.
Po zakończeniu realizacji projektu będzie zachowana trwałość projektu przez 24 miesiące. Warunki przyjęcia do DDO określa poniższy Regulamin.


logo

  Regulamin rekrutacji.pdf
  Formularz zgłoszeniowy.pdf
  Zaświadczenie lekarskie

FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
ul. KATOWICKA 1, 43-400 CIESZYN
tel: (33) 852-80-79
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
NIP: 548-264-45-59, REGON: 241967971,  KRS 0000388684
KONTO: WBK BANK ZACHODNI - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000


PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozliczenie PIT z PITax.pl