FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ
W CIESZYNIE
                                             
Informacja:
Tel: (33) 852-80-79
                       


Z SERCEM I PROFESJONALNIE CZYNIMY CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM

  Ogłaszamy nabór osób do projektu. Szczegóły poniżej oraz w załącznikach. Więcej pod nr telefonu: 733222609.
Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie w terminie od 1.11.2020 do 31.05.2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWSL 2014 - 2020 pn.: „Dodatkowe miejsca opieki w Dziennym Dom Opieki TABOR”, nr projektu: RPSL.09.02.05-24-0146/20
      - Wartość projektu: 1 019 785,50 zł
      - Dofinansowanie: 948 400,51 zł
      - Wkład własny: 71 384,99 zł

  Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie dodatkowych 10 miejsc opieki w Dziennym Domu Opieki TABOR w Cieszynie na ul. Katowickiej 1 dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60+ z terenu Cieszyna oraz wsparcie szkoleniowe 21 opiekunów tych osób.
DDO jest czynny we wszystkie dni robocze w godz. 7:30 - 15:30. Uczestnikom projektu zapewniamy transport z miejsca zamieszkania do/z DDO, wyżywienie w postaci 2 posiłków dziennie dostosowane do indywidualnych diet oraz szereg zajęć integracyjnych, ruchowych, kulturalnych, edukacyjnych, itp. w tym wycieczki poza DDO.
Po zakończeniu realizacji projektu będzie zachowana trwałość projektu przez 26 miesięcy. Warunki przyjęcia do DDO określa poniższy Regulamin.


logo

  Ankieta do projektu DDO TABOR.pdf
  Formularz zgłoszeniowy DDO TABOR.pdf
  Karta oceny - Barthel DDO TABOR.pdf
  Regulamin rekrutacji i organizacji DDO TABOR.pdf
  Wzor-zaswiadczenia-z-ZUS.pdf
  Deklaracja uczestnictwa DDO TABOR.pdf
  Oświadczenie RODO DDO TABOR.pdf
  Wniosek ZUS - US.pdf

FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE
ul. KATOWICKA 1, 43-400 CIESZYN
tel: (33) 852-80-79
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl
NIP: 548-264-45-59, REGON: 241967971,  KRS 0000388684
KONTO: WBK BANK ZACHODNI - 07 1500 1357 1213 5008 2824 0000


PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozliczenie PIT z PITax.pl